TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU

POLINEUROPATIE

ZESPÓŁ GUILLAINA-BARRÉGO (GBS)

GBS jest rozpoznawany jako grupa stanów chorobowych o różnorodnych patologiach i patogenezie, ale każdy typ objawia się ostrą neuropatią definiowaną jako postępujący niedowład kończyn. W niektórych przypadkach paraliż dotyka również mięśni gładkich przewodu pokarmowego i oddechowego (20-30% przypadków zachorowań). Śmiertelność wynosi 5-10% (głównie z powodu paraliżu mięśni dróg oddechowych). GBS występuje w każdym wieku, rzadziej u dzieci. Zapadalność szacuje się na 1-5/100.000/rok. Oprócz zespołu Guilliana–Barrègo (GBS) rozróżnia się kilka podtypów tej choroby:

ZESPÓŁ MILLERA-FISHERA (MFS)

 • Rzadka odmiana GBS charakteryzująca się zstępującym paraliżem (odwrotnie niż w GBS) zaczynającym się od neuropatii nerwu okoruchowego gałki ocznej.
 • Zaburzenia ruchowe towarzyszące MFS to ataksja i arefleksja.
 • Przeciwciała anty-GQ1b występują u ponad 90% ludzi dotkniętych MFS.

PRZEWLEKŁA ZAPALNA POLIRADIKULONEUROPATIA DEMIELIZACYJNA (CIDP)

 • Jest nawracającą odmianą GBS – charakteryzuje się okresowymi nawrotami objawów po częściowej remisji.

WIELOOGNISKOWA NEUROPATIA RUCHOWA (NMN)

 • Jest neuropatią mieszaną demielinizacyjno-aksonalną.
 • Obraz kliniczny charakteryzuje się powoli postępującym, asymetrycznym niedowładem i zanikiem mięśni.
 • U chorych nie stwierdza się obiektywnych zaburzeń czucia.
 • Przeciwciała anty-GM1 występują u ok. 50% ludzi dotkniętych MMN.

OSTRA AKSONALNA NEUROPATIA RUCHOWA (AMAN)

 • Jest neuropatią czysto aksonalną, objawiającą się zaburzeniami motorycznymi mięśni.
 • Pojawia się głównie u starszych ludzi.
 • Przeciwciała anty-GD3 i anty-GD1a występują częściej niż w innych odmianach GBS.

OSTRA AKSONALNA NEUROPATIA RUCHOWO-CZUCIOWA (AMSAN)

 • Jest neuropatią podobną do AMAN jednak patologia dotyka również nerwów czuciowych czyniąc poważne uszkodzenia aksonów.
 • Według niektórych badań przeciwciała anty-GM1 mają dominującą rolę w tym schorzeniu.

ZAPALENIE PNIA MÓZGU BICKERSTAFFA (BBE)

 • Rzadka choroba układu nerwowego o naturze autoimmunologicznej, w której dochodzi do uszkodzenia pnia mózgu
 • Na obraz kliniczny zapalenia pnia mózgu Bickerstaffa składają się postępująca oftalmoplegia zewnętrzna, ataksja, wzmożenie odruchów głębokich, zaburzenia świadomości

Strona Euroimmun.pl wykorzystuje cookies. Korzystając z tej strony internetowej, dajesz zgodę na używane plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji odwiedź naszą politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookie dla tej strony >