TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU

WYSZUKIWARKA PRZECIWCIAŁ

PrzeciwciałaObjawy neurologiczne i psychiatryczneRodzaj nowotworu
Anty-Hu (ANNA-1) Zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego, zapalenie układu limbicznego, neuropatia czuciowa, zwyrodnienie móżdżku, neuropatia autonomiczna Drobnokomórkowy rak płuc (Small Cell Lung Cancer - SCLC), neuroblastoma, rak prostaty
Anty-Yo (PCA-1) Zwyrodnienie móżdżku Nowotwór jajnika, rak piersi
Anty-CV2 (CRMP-5) Zwyrodnienie móżdżku, neuropatia czuciowa i ruchowa, pląsawica, zapalenie układu limbicznego, zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego, zapalenie nerwu wzrokowego Drobnokomórkowy rak płuc (Small Cell Lung Cancer - SCLC), grasiczak
Anty-Ma2 (Ta) Zapalenie układu limbicznego, zapalenie pnia mózgu, zwyrodnienie móżdżku Rak jąder (mężczyźni < 50 roku życia), rak płuc, rak piersi
Anty-Ri (ANNA-2) Zespół opsoklonie/mioklonie, zapalenie pnia mózgu, zwyrodnienie mózgu Rak piersi, drobnokomórkowy rak płuc (Small Cell Lung Cancer - SCLC), nowotwory narządów rodnych kobiety
Anty-Amfifizyna Zespół sztywnego człowieka, zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego, neuropatia czuciowa i ruchowa Rak piersi, drobnokomórkowy rak płuc (Small Cell Lung Cancer - SCLC), rak jajnika
Anty-rekoweryna Retinopatia związana z nowotworem Drobnokomórkowy rak płuc (Small Cell Lung Cancer - SCLC), rak endometrium, grasiczak, rak prostaty
Anty-Tr (DNER) Zwyrodnienie móżdżku Zarnica złośliwa
Anty-GAD Zwyrodnienie móżdżku, zapalenie układu limbicznego, zespół sztywnego człowieka Drobnokomórkowy rak płuc (Small Cell Lung Cancer - SCLC), rak płuc, grasiczak, rak trzustki, rak nerek
Anty-VGCC Zespół Lamberta-Eatona, zwyrodnienie móżdżku Drobnokomórkowy rak płuc (Small Cell Lung Cancer - SCLC)
Anty-AChR Myasthenia gravis Grasiczak
Anty-gAChR Neuropatia autonomiczna Drobnokomórkowy rak płuc (Small Cell Lung Cancer - SCLC), grasiczak
Anty-NMDAR Zapalenie mózgu z objawami psychiatrycznymi, napady, dyskinezy, dystonia, zaburzenia układu autonomicznego Potworniak jajnika, potworniak jąder
Anty-VGKC (LGI1, CASPR2) Zapalenie układu limbicznego, neuromiotonia, zespół Morvana Grasiczak, drobnokomórkowy rak płuc (Small Cell Lung Cancer - SCLC)
Anty-GABABR Zapalenie układu limbicznego Nowotwór płuc, drobnokomórkowy rak płuc (Small Cell Lung Cancer - SCLC)
Anty-AMPAR Zapalenie układu limbicznego Grasiczak, rak płuc, rak piersi
Anty-mGluR1-α Zwyrodnienie móżdżku Ziarnica złośliwa
ANNA-3 Zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego, neuropatia czuciowa Drobnokomórkowy rak płuc (Small Cell Lung Cancer - SCLC)
PCA-2 Zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego, zwyrodnienie móżdżku Drobnokomórkowy rak płuc (Small Cell Lung Cancer - SCLC)
Anty-Zic4 Zwyrodnienie móżdżku Drobnokomórkowy rak płuc (Small Cell Lung Cancer - SCLC)
Anty-SOX-1 (AGNA) Zespół Lamberta-Eatona, paranowotworowe zwyrodnienie móżdżku, neuropatia czuciowa Drobnokomórkowy rak płuc (Small Cell Lung Cancer - SCLC)
Anty-Akwaporyna 4 (NMO-IgG) Zapalenie rdzenia i nerwów wzrokowych (NMO, choroba Devica), poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego (LETM), nawracające zapalenie nerwu wzrokowego (rec. ON) -
Anty-Tytyna Myathenia gravis Grasiczak
Anty-GM1 Zespół Guillaina-Barrégo, wieloogniskowa neuropatia ruchowa, zapalenie pnia mózgu Bickerstaffa -
Anty-GM2 Zespół Guillaina-Barrégo, przewlekła zapalna polineuropatia demielizacyjna, wieloogniskowa neuropatia ruchowa, zapalenie pnia mózgu Bickerstaffa -
Anty-GM3 Zespół Guillaina-Barrégo, przewlekła zapalna polineuropatia demielizacyjna, wieloogniskowa neuropatia ruchowa -
Anty-GD1a Zespół Guillaina-Barrégo, przewlekła zapalna polineuropatia demielizacyjna, wieloogniskowa neuropatia ruchowa, zapalenie pnia mózgu Bickerstaffa -
Anty-GD1b Zespół Guillaina-Barrégo, przewlekła zapalna polineuropatia demielizacyjna, wieloogniskowa neuropatia ruchowa, zapalenie pnia mózgu Bickerstaffa -
Anty-GT1b Zespół Guillaina-Barrégo, wieloogniskowa neuropatia ruchowa, zapalenie pnia mózgu Bickerstaffa -
Anty-GQ1b Zespół Guillaina-Barrégo, zespół Miller Fishera, zapalenie pnia mózgu Bickerstaffa -
Literatura:

1. Screening for tumours in paraneoplastic syndromes: report of an EFNS Task Force. M. J. Titulaer et al. Eur J Neurolo. 2011 January; 18(1).
2. EUROLINE Anti-Ganglioside-Profile: A new membrane test for detection of antibodies against gangliosides. W. Meyer et. al. Autoimmunity reviews 1: 71 (2002).
3. Materiały własne Euroimmun AG (Niemcy, Lubeka)
4. Bickerstaff's brainstem encephalitis: clinical features of 62 cases and a subgroup associated with Guillain-Barré syndrome. Odaka et. al. Brain. 2003 Oct; 126(Pt 10):2279-90. Epub 2003 Jul 7.

Strona Euroimmun.pl wykorzystuje cookies. Korzystając z tej strony internetowej, dajesz zgodę na używane plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji odwiedź naszą politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookie dla tej strony >